Faculty

教授

Yuan Wang

Associate Professor 箭头

Homepage: https://faculty.sustech.edu.cn/wangy36/en/

教授

Ting Xu

Assistant Professor 箭头

xut3@sustech.edu.cn

教授

Xiaoshuai Fan

Assistant Professor 箭头

fanxs@sustech.edu.cn

教授

Bowen Yang

Assistant Professor 箭头

Homepage: https://faculty.sustech.edu.cn/yangbw/en/

教授

Maoliang Ye

Associate Professor 箭头

yeml@sustech.edu.cn

教授

Shuo Yan

Assistant Professor 箭头

Homepage: http://faculty.sustech.edu.cn/yans/en/

教授

Xuning Yang

Lecturer 箭头

Homepage: https://faculty.sustech.edu.cn/?field=%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%B3%BB#2

教授

Yukun Yang

Assistant Professor 箭头

yangyk@sustech.edu.cn

教授

Yang LEI

Assistant Professor 箭头

leiy@sustech.edu.cn

教授

Zhaojun Yang

Associate Professor 箭头

yangzj@sustech.edu.cn